Meditation

MarkEt godt billede på meditation er en flaske med sand og vand. Hvis du ryster den, bliver det hele grumset. Du kan ikke se, hvad der er vand og hvad der er sand.

Der er ikke noget, du kan gøre, for at få dette vand til at blive klart og falde til ro igen.

Jo mere du rører i det, jo mere grumset og uklart er det. Du må stille flasken fra dig og lade den stå helt stille, indtil sandet falder til bunds og vandet bliver klart.

Sådan er det også med vores sind. Det hvirvler tanker og følelser rundt, så det hele bliver grumset.

Men, hvis du sidder helt stille; bare slapper af og følger din vejrtrækning helt naturligt, så vil du opleve, at dine tanker og følelser, efter et stykke tid, vil falde til ro.

Der vil opstå klarhed og nærhed inden i dig.

Meditation handler slet og ret om at være sig selv og vide noget om, hvem det er.

Det handler om, at du er på en vej og hvad enten du kan lide den eller ej, er det den vej, som er dit liv.

Meditation kan hjælpe os til at se, at den vej, vi kalder vores liv, har en retning. At den retning hele tiden viser sig for os, øjeblik for øjeblik. Og det, der sker i dette øjeblik, påvirker det næste øjeblik.

Du vil blive bedre til at kende din indre og ydere retning, så du klart kan se hvilken retning, der er din vej.

En sjælens vej – en hjertens vej – din vej, med stort V.

Meditationsskolen
Fordybelsesgrupper
Kommende kurser